Τιμοκαταλογος

Τ ι μ ο κ α τ ά λ ο γ ο ς
Διαμέρισμα ανα ΗμέραΑΠΟ
ΕΩΣ
ΔΙΚΛΙΝΟ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ *
1/5
30/6
40,00 €
70,00 €
1/7
31/8
55,00 €
85,00 €
1/9
31/10
40,00 €
70,00 €

* +10€ το άτομο για πάνω από 4 άτομα